site index

E-mail contact information

Please note that I do not sell ferrets or ferret kits, and hobs are not avaialble for stud services.

Det går även bra att skicka email på svenska (och norska/danska)! Vänligen observera att jag inte säljer illrar eller illervalpar, och jag lånar inte ut hanar till avel.

mariesferrets@gmail.com